Obecnie kwestia mody i kierunków jest na tyle ważna, że niejedne statystyki naukowe prowadzone są na temat wpływania na ludzi, asocjacji psychologicznych, form kodowania wspomnień i emocji w