Rekomendowanie mody wykracza dzisiaj poza klasyczne rozumienie tego zwrotu jako sposobów na komponowanie wskazanych ubrań oraz namawianie tysięcy ludzi, żeby właśnie w takich ciuchach chodzili do szkoły czy