Każdy człowiek na Ziemi wytwarza wiele odpadów. Każdego dnia wyrzucamy do śmietnika rozmaite odpady, nieczystości, przedmioty, które nie nadają się do użytku. Musimy mieć gdzie wyrzucać takie odpady.